Service

Har du en akut skada eller vill du ha översyn?

Vi på Hällegårdh Energi och Värme AB hjälper dig att optimera din värmepump.

Värmpeumpen är en fantastisk maskin som bara går och går - för det mesta. Men det är få saker som påverkar din ekonomi så mycket som den gör.

Om det har gått några år sedan du installerade din värmepump kan det vara hög tid att försäkra sig om att den fortfarande ger dig mesta möjliga besparing. Dessutom ger vi dig en allmän översyn av värmepumpen för att upptäcka eventuella skador som annars kan ha orsakat oönskade driftstopp - allt för att du ska få en så bekymmersfri och ekonomisk uppvärmning som möjligt.

 

Det kan finnas saker som du ändrat och det påverkar värmepumpens prestanda.

  • Har du varit inne i reglerdatorn och ändrat parametrar?
  • Vill du säkerställa funktionen på din värmepump anläggning
  • Har du byggt ut ditt värmesysstem?
  • Hur har du det med smutsen i radiatorfiltret och köldbärarkrets?

Vill du uppdatera din värmeanläggning eller byta ut?

Kontakta oss