Tekniken

Den stora fördelen med värmepumpstekniken är att den enda energi som behövs är el för värmepumpens drift. Resten tar en bergvärmepump , luftvatten värmepump eller luft/luft värmepump till sig från någon av de naturliga värmekällorna; markvärme, bergvärme, luft eller vattenvärme. Den värmeenergi som hämtas in till värmepumpen ökas mångdubbelt och tillförs sedan värmesystemet. Ingen hantering av miljöfarlig energi, inga svavel- eller rökutsläpp, ingen transport eller förvaring av miljöfarliga energiformer.

Thermias koncept för värmepumpsteknik är beprövat och har använt i mer än ett och ett halvt decennium under skandinaviska förhållanden –där vinterkylan kan vara sträng långa tider. Thermia använder sig utav en scrollkompressor i samtliga värmepumpsmodeller. Detta ger en säkrare gång samt en lägre ljuddnivå jämfört med kolvkompressorer. Thermias scroll kompressorer och värmeväxlarsystemsamt TWS varmvatten och hetgas är speciellt framtaget för värmepumpar vilket Thermia är ensam om i branschen

De värmepumpar vi erbjuder ger mycket god värmeekonomi.

Vi på Hällegårdh Energi och Värme AB hjälper gärna dig.

Ju förr du inser vad vi kan göra för din värmeekonomi, desto tidigare får du värme och vattenkomfort enkelt och bekvämt och till en kostnad som ger dig pengar över till annat! Vi erbjuder totalentreprenad och offert med fasta priser!

Klicka på länken nedanför för att få en för att se hur en Thermia bergvärme värmepumpsinstallation med oss går till i Älvsjö.

Värmepumpsinstallation.wmv (34 MB)

(Använd Windows Mediaspelare när du skall titta på filmen)